Santosha on tyytyväisyyttä.

Santosha on tyytyväisyyttä.

Miten löytää tyytyväisyyttä, iloa ja voimaa hengityksestä ja liikkeestä? Voiko kuvataidetta yhdistää joogaharjoitukseen? Kuinka jooga-asennetta voisi hyödyntää arkielämässä?

Tervetuloa rauhoittumaan, oivaltamaan ja virkistymään ohjatuille tunneilleni. Jooga on yhteyden luomista omaan itseen liikkeen kautta keskittyen.

Santosha (संतोष) on sanskriitin kielinen käsite, joka tarkoittaa yksilön tyytyväisyyttä senhetkiseen olotilaan ja kehityksen asteeseen vallitsevissa olosuhteissa. Tyytyväisyys on siis yhteydessä hyväksymiseen ja kiitollisuuteen – jooga-asennetta ajatellen tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että tyytyväisyys löytyy arjen epätäydellisistäkin hetkistä tai että voimme olla vertaamatta itseämme muihin arvioiden ja arvottamalla.

Eri joogakoulukuntia yhdistävänä keskeisenä filosofisena teoksena pidetään Patañjalin Yoga-sutra -tekstejä, jotka on kirjoitettu yli 1500 vuotta sitten. Teos sisältää muun muassa eettisiä ohjeita, jotka ovat hämmästyttävän ajankohtaisia myös länsimaisessa kontekstissa 2010-luvulla. Patañjalin joogasutrissa määritellään kahdeksanhaarainen polku, jonka voi nähdä joogan perustana. Santosha on yksi kahdeksanosaisen jaottelun osioista, niyama (eettinen ohjenuora), joita seuraamalla voi löytää kunnioitusta ja rauhaa niin itseä kuin muita kohtaan.